Розклад сеансів та
інформація про
КІНОЗАЛ "ЧАС КІНО"


Електронний
каталог
Пошук книжок
Пошук періодичних
видань
Заклади культури клубного типу
- ПК «Мінерал»
- ПК «Юність»
- БК ім.А.Могильницького
- НД «Просвіта»
- Клуб житлового масиву Хотінь
КЗ «Музейно-виставковий центр»
- Краєзнавчий музей Калущини
- Арт-галерея
- Музей - оселя родини І.Франка
- Виставкова зала
- Меморіальний музей "Калуська в'язниця"
КЗ «Централізована бібліотечна система»
- Центральна бібліотека ім.Тараса Шевченка
- Бібліотека-філія №1
- Бібліотека-філія №2
- Бібліотека-філія №3
- Центральна дитяча бібліотека
www.jun-biblioteka.at.ua
Навчальні заклади у сфері культури
- Калуська дитяча музична школа
 
Конкурси

Конкурс на заміщення
вакантних посад
керівників закладів культури

   

Музичне виховання – це не виховання музиканта,

а перш за все, виховання людини.

( В.Сухомлинський)

Калуська дитяча музична школа

Дитяча музична школа – колиска талантів, популяризації музичного мистецтва,

натхненна творчість високопрофесійних викладачів, які прагнуть

виховання гармонійно розвиненої особистості.

Дитяча музична школа є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, яка готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих дітей – це вибір професії в галузі культури і мистецтва.

Навчання в школі проводиться згідно типового навчального плану, який визначає державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти (ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про позашкільну», ст. 16 Основного законодавства України про культуру) і встановлює вимоги до змісту та обсягу освітньої підготовки учнів.

Органам управління культури дозволяється збільшувати кількість годин на вивчення предметів, зазначених у Типовому навчальному плані, а також вводити інші навчальні предмети, виходячи з місцевих умов.

До підготовчого класу («0») приймаються учні у межах встановленого планового контингенту. Випускники 6-го та УІІІ-го класів вважаються такими, які завершили повний навчальний курс.

Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.08.2014р. №160 затверджено контингент та мережу дитячих музичних шкіл міста та погоджено розмір плати за навчання в 2014-2015 навчальному році:

Фортепіано - 60 грн.;

Гітара - 50 грн.;

Сольний спів - 40 грн.;

Струнно-смичкові - 25 грн.;

Акордеон,баян - 25 грн.;

Бандура, цимбали - безоплатно;

Духові та ударні інструменти - безоплатно.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

Контингент

Кадрове забезпечення

815 учнів

129 педагогічних працівників

4 сумісників

15 непедагогічних працівників

6-ти річне навчання

8-ми річне навчання

.спеціалістів- 29

.спеціаліст ІІ категорії– 21

.спеціаліст І категорії- 19

.спеціаліст вищої категорії- 64

.старший викладач- 23

.викладач-методист- 12

.допоміжний

персонал – 10

 

.технічний

персонал - 5

 

 

401 учень

 

 

414 учнів

 УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

учні

викладачі

адміністрація

бібліотекар

допоміжний персонал

батьки

АДМІНІСТРАЦІЯ

директор школи

заступник директра з навчально-виховної роботи

Мелимука Л.В.

Шалата І.М.

Середа З.Т.

 ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ

Педагогічна рада

(голова Мелимука Л.В.)

Рада школи

(голова Гриців М.Д.)

Завідувачі відділів

фортепіаниий - Коциловська О.А. (I корпус)

                         Шалата Н.С.(II корпус)

струнно-смичковий - Бучацька Р.О.

теоретичний - Кузьмич Г.І.(I корпус)

                      Возняк М.М.(II корпус)

народний струнний - Петрів О.В.

народний - Максимів В.В.

духовий - Гулимчук Я.М.

вокальний - Демків О.В.


 

НАВЧАЛЬНІ ПРОФІЛЬНІ ВІДДІЛИ

Фортепіанний

 

243 учнів

Струнно-смичковий

 

141 учнів

Народний

 

102 учнів

Народний (струнний)

118 учнів

Сольний спів

 

63 учнів

Духові та ударні інструменти

148 учнів

Музично-теоретичний

101 груп – сольф.

59 груп – муз. літ.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

  Гуманістичні ідеї, морально-духовні цінності, відродження та розвиток української національної культури, розвиток здібностей та виконавської майстерності учнів із застосуванням сучасних технологій, формування всебічно розвиненої особистості.

 МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

  При викладанні фахових дисциплін, музично-теоретичних, колективного музикування необхідно врахувати такі взаємопов”язані аспекти:

н а в ч а л ь н и й – формування системи знань про музичне мистецтво та його зв”язки з іншими видами мистецтв; оволодіння грою на різних музичних інструментах;

в и х о в н и й – формування культури сприйняття, почуттів, світогляду та морально-естетичного ідеалу;

р о з в и в а ю ч и й – всебічний гармонійний розвиток особистості учня, розвиток бачення національного у контексті всесвітнього.

Відповідно до цього м е т а навчального закладу полягає у вихованні національно свідомої гармонійної особистості зі сформованими базовими елементами художнього мислення та навичками початкової професійної музичної освіти.

Визначена мета курсу зумовила наступні його завдання:

. сформувати вміння усвідомлено, емоційно слухати та виконувати музику, розширити музичний світогляд, закласти основи музичного смаку і системи естетичних цінностей, створивши тим самим передумови для подальшої мистецької освіти (самоосвіти) учня;

. виховати любов і повагу до українського музичного мистецтва в усіх його історико-стильових та жанрових виявах; сформувати уявлення про своєрідність національного музичного мистецтва;

. надати учню комплекс інформаційних та практичних знань, що виступають засобом пізнання та складають основу музично-теоретичних і музично-історичних уявлень про музику;

. виховати в учнів спеціальні уміння: вміти художньо виконувати музичні твори, сформувати у них початкові навики їх аналізу та уміння викладати свої думки і враження про ті чи інші явища музичного мистецтва.


ОГОЛОШЕННЯ
22 лютого о 18:00 год.

Благодійний проект 
Мюзикл "Розхристана"

Палац культури "Юність"
вул.О.Тихого, 6

Квитки за тел. 0661078488
0980558144

 

Корисні посилання
Управління культури Івано-Франківської ОДА
Погода
Ми в соціальних мережах
 
ГОЛОВНА | ПРО УПРАВЛІННЯ | НОРМАТИВНА БАЗА | ДУХОВНЕ ЖИТТЯ | СПАДЩИНА | ТОВАРИСТВА | КОМІСІЇ | Центральна дитяча бібліотека | Калуська дитяча музична школа | Створення та підтримка сайту: