Розклад сеансів та
інформація про
КІНОЗАЛ "ЧАС КІНО"


Електронний
каталог
Пошук книжок
Пошук періодичних
видань
Заклади культури клубного типу
- ПК «Мінерал»
- ПК «Юність»
- БК ім.А.Могильницького
- НД «Просвіта»
- Клуб житлового масиву Хотінь
КЗ «Музейно-виставковий центр»
- Краєзнавчий музей Калущини
- Арт-галерея
- Музей - оселя родини І.Франка
- Виставкова зала
- Меморіальний музей "Калуська в'язниця"
КЗ «Централізована бібліотечна система»
- Центральна бібліотека ім.Тараса Шевченка
- Бібліотека-філія №1
- Бібліотека-філія №2
- Бібліотека-філія №3
- Центральна дитяча бібліотека
www.jun-biblioteka.at.ua
Навчальні заклади у сфері культури
- Калуська дитяча музична школа
 
Конкурси

Конкурс на заміщення
вакантних посад
керівників закладів культури

   

Положення про управління

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

 (сесія шостого демократичного скликання)

Про затвердження Положення

про управління культури,

національностей та релігій

Калуської міської ради

 З метою упорядкування та удосконалення роботи управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, відповідно до Закону України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», керуючись ст. 26, п.4 ст.54 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Калуська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради в новій редакції (додається).

 2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Калуської міської ради від 06.09.2012 року № 1420 «Про затвердження Положення про управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради».

 Міський голова Ігор Насалик

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                рішення Калуської міської ради

                                                від _________ № ________

                                                                        Секретар міської ради

                                                                         Олександр Челядин

 

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

1.1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Калуської міської ради, підзвітним та підконтрольним їй, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові та управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, розпорядженнями голови Івано-Франківської облдержадміністрації, наказами, інструкціями Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Калуської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Калуської міської ради, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради та цим Положенням.

1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Управління Державної казначейської служби України у м. Калуші Івано-Франківської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий і прості штампи, бланк із своїм повним найменуванням.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5. Юридична адреса управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради: 77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. С.Бандери,18.

2. Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення:

- реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України та державної політики у сфері кінематографії;

- вільного розвитку культурно - мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

- гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно- культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною.

2.2. Сприяння:

- збереженню мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури;

- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників закладів культури, що діють на території Калуської міської ради;

- формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, удосконаленню форм культурного обслуговування населення.

2.3. Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері мистецтва, музейної та бібліотечної справи щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідань;

2.4. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, які проживають в місті.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює:

- керівництво та контроль за діяльністю підпорядкованих йому закладів культури, надає їм методичну допомогу;

- контроль за дотриманням законодавства з питань культури закладами культурно-мистецької сфери;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно – і відеомережі;

- розробку проектів, цільових і комплексних програм розвитку культури на території Калуської міської ради і подає їх на розгляд Калуської міської ради;

- функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, реставрацію, ремонт та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- збір та обробку персональних даних працівників управління культури та працівників підпорядкованих закладів культури;

- пошук, використання і поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурної діяльності;

- контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду.

3.2. Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- музичної, художньої і хореографічної освіти дітей та юнацтва;

- функціонування української мови як державної в закладах культури.

3.3. Сприяє:

- формуванню репертуару творчих колективів, кіно- відеоустановок, а також естетичних смаків населення;

- збереженню етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території Калуської міської ради;

- комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, впровадженню сучасних комп’ютерних технологій, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів і ремесел;

- діяльності творчих спілок, національно–культурних товариств, громадських організації, що функціонують у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- розвитку туристичної галузі на території Калуської міської ради в частині екскурсійного обслуговування, розробки нових туристичних маршрутів, відвідування музеїв, інноваційних закладів культури, проведення майстер-класів;

- зміцненню міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства;

- збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

- забезпеченню соціального захисту працівників культури.

3.4. Подає пропозиції:

- керівництву Калуської міської ради, Управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо відзначення нагородами працівників закладів культури, застосовує інші форми заохочення;

- до місцевих органів влади про матеріальну підтримку обдарованих дітей;

- щодо реконструкції та ремонту приміщень закладів культури.

- органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації про включення об’єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

3.5. Забезпечує:

- реалізацію проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- організацію та проведення культурно-масових заходів на території Калуської міської ради, міських, регіональних, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, фестивалів та виставок, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій;

- захист баз персональних даних, що обробляються у діяльності відділу культури;

- доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні управління культури, національностей та релігій;

- у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції в апараті управління та в підпорядкованих закладах культури;

- організацію заходів по проведенню іміджевої політики Калуської міської ради у сфері культури.

- впровадження науково обгрунтованих, суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення, подає міській раді пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази в сфері культури;

3.6. Організовує:

- контроль за ефективним використанням установами, організаціями, навчальними закладами, підпорядкованими управлінню, матеріальних коштів та інших ресурсів, які виділяються на розвиток культури;

- роботу дорадчих органів: Колегії управління культури, національностей та релігій, міської комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;

- своєчасний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян та прийняття за розглядом відповідних рішень.

3.7. Погоджує:

  - програми та проекти землеустрою та містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

3.8. Взаємодіє:

- з Калуською міською радою з питань розвитку культури і організації дозвілля населення;

- з іншими структурними підрозділами Калуської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, релігійними організаціями з питань відродження духовних та історичних цінностей, спільного проведення культурно-масових заходів, охорони та збереження культурної спадщини, естетичного виховання підростаючого покоління, міжнаціональних відносин, реалізації державної мовної політики;

- з Управлінням економічного розвитку Калуської міської ради з питань розвитку туристичної галузі на території Калуської міської ради та надає йому інформацію про виконання заходів в цьому напрямку управлінням та закладами культури;

- з відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Калуської міської ради з питань підготовки та надання до Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації річних інформаційних та статистичних звітів про релігійно-церковне життя на території Калуської міської ради;

- з КП «Парк культури і відпочинку імені Івана Франка». Управління культури забезпечує організацію та проведення культурно-масових заходів;

- з управлінням житлово-комунального господарства Калуської міської ради з питань надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у житлових будинках, в яких розміщені бібліотеки Калуської централізованої бібліотечної системи.

3.9.Веде облік:

- об’єктів культурної спадщини;

- релігійних організацій, що діють в місті, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

3.10. Вивчає:

- та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку міста, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

- релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповіді інформаційні матеріали на розгляд сесії міської ради.

3.11. Отримує від закладів культури в установленому порядку статистичну звітність.

3.12. Складає зведені звіти і баланси, забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам.

3.13. Заохочує до благодійної діяльності у сфері культури підприємства, організації, громадські об’єднання, релігійні організації, окремих громадян.

3.14. Розробляє та пропонує на розгляд сесії міської ради статути, положення підпорядкованих закладів культури та зміни до них, здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін та доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції міському голові.

3.15. Координує взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

3.16. Контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду та віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування.

3.17. Вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні.

3.18. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань

4. Управління має право:

4.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Калуської міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Калуської міської ради, підприємств, установ, організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Отримувати від закладів культури, незалежно від форми власності, необхідні форми звітів та матеріали з питань, що відносяться до його компетенції.

4.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами рішень з питань міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, що суперечать законодавству.

5. Керівництво управлінням:

5.1. Діяльність управління культури здійснюється на основі поєднання особистого керування та колегіальності.

5.2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з неї за розпорядженням міського голови, виконує повноваження згідно з посадовою інструкцією, затвердженою міським головою.

  Начальник управління повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років, володіти державною мовою та навичками роботи на комп’ютері.

Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

- затверджує штатні розписи підвідомчих установ управління;

- призначає на посаду на конкурсній основі та звільняє з посади працівників управління, визначає їх посадові обов’язки;

- у відповідності до діючого законодавства, подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад керівників закладів культури, які підпорядковуються управлінню, затверджує призначення заступників керівників закладів, завідуючих відділами начальних закладів культури, призначає та звільняє з посад працівників підвідомчих закладів управління;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління, положення про підпорядковані заклади культури;

- займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;

- є головним розпорядником коштів, які виділяються на утримання закладів культури в м. Калуші, в межах затвердженого кошторису витрат та відповідає за цільове використання коштів та матеріальних цінностей;

- у разі відсутності начальника з поважних причин його обов’язки виконує заступник начальника управління.

6. Для погодження вирішення питань, що належать до його компетенції, в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голови колегії), заступника начальника управління за посадою, інших працівників управління, керівників закладів, вчених, провідних діячів культури та мистецтва, представників творчих спілок та інших громадських організацій. До складу колегії можуть входити працівники інших структурних підрозділів міської ради.

Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління.

7. Структура і штатний розпис управління затверджуються за поданням начальника управління розпорядженням міського голови у межах встановленої Калуською міською радою максимальної чисельності і фонду оплати праці працівників управління.

8. До мережі закладів управління відносяться:

Палац культури «Юність»;

Палац культури «Мінерал»;

Будинок культури імені Антіна Могильницького житлового масиву Підгірки;

Народний дім «Просвіта» житлового масиву Загір’я;

Клуб житлового масиву Хотінь;

Дитяча музична школа;

Централізована бібліотечна система;

Музейно-виставковий центр.

9. Управління працює за планами, які складаються на календарний рік, квартал та місяць, з урахуванням рішень міської ради та виконкому. Плани затверджуються заступником міського голови.

10. Майно відділу складається з основних і малоцінних засобів, які є комунальною власністю територіальної громади м. Калуша.

11. Бюджетні заклади культури, зберігаючи юридичну самостійність, підпорядковуються, в тому числі і фінансово, управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради та користуються послугами централізованої бухгалтерії, яка діє при управлінні культури.

12. Централізована бухгалтерія виконує роботу по складанню бюджету і кошторисів видатків закладів культури, веденню бухгалтерського обліку та складанню звітності, здійснює систематичний контроль за правильністю оформлення первинних документів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, їх інвентаризації, правильним та економічним витрачанням коштів.

13. Управління може використовувати кошти, які формуються за рахунок спонсорських коштів, платної діяльності структурних підрозділів управління.

14. Працівники управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

15. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Положення розроблено управлінням культури, національностей та релігій Калуської міської ради.

Начальник управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради                                         І.Р.Гринів

 

Секретар

Калуської міської ради О.І.Челядин

ОГОЛОШЕННЯ
24 березня о 14:30 год.

Презентація книжки "Журналіст" Дмитра Іванціва

Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка

25 березня о 11:00 год.

Книжковий атракціон "Шалене читання"

Бібліотека-філія №1

25 березня о 13:00 год.

Зустріч з авторами ВЦ "Академія"

Центральна дитяча бібліотека, вул. Підвальна, 6

Березень 2019

Центральна дитяча бібліотека

Корисні посилання
Управління культури Івано-Франківської ОДА
Погода
Ми в соціальних мережах
 
ГОЛОВНА | ПРО УПРАВЛІННЯ | НОРМАТИВНА БАЗА | ДУХОВНЕ ЖИТТЯ | СПАДЩИНА | ТОВАРИСТВА | КОМІСІЇ | Центральна дитяча бібліотека | Калуська дитяча музична школа | Створення та підтримка сайту: